ВКонтакте   Facebook


ПРО ІНСТИТУТ

АБІТУРІЄНТУ


Черкаський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом

Місто: Черкаси
Назва структурного підрозділу: Черкаський інститут ПрАТ «ВНЗ МАУП»
Рік заснування: 1998
Акредитація: ІІІ рівень
Керівник: Зажирко Микола Петрович, кандидат психологічних наук, доцент, почесний професор та член-кореспондент МКА, заслужений працівник освіти України.
тел./факс (0472) 63-84-80
Форми навчання: денна, заочна, дистанційна
Кваліфікаційні рівні: бакалавр, спеціаліст
Адреса: м. Черкаси,  вул. Смілянська, 92 к. 116
Телефон:   (0472) 63-45-15
Телефон приймальної комісії: (0472) 63-45-15

Черкаський відокремлений структурний підрозділ Міжрегіональної Академії управління персоналом розпочав свою діяльність в грудні 1998р. Спочатку як Регіональний навчально-консультаційний центр відкритої освіти, з серпня 1999 р. - як Черкаська філія МАУП, а з січня 2006 року – як Черкаський інститут МАУП.

Черкаський інститут МАУП - це ліцензований та акредитований навчальний заклад, який готує фахівців по денній та заочній  формам навчання зі спеціальностей і спеціалізацій:

Правознавство - спеціалізація   «Комерційне та трудове право»;

Менеджмент – спеціалізації: «Менеджмент підприємницької діяльності», «Економіка та управління бізнесом».

Підготовка фахівців ведеться за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст.

Інститут в користуванні має необхідну навчально-матеріальну базу. Це аудиторії, лабораторії,  кабінети окремих галузей права, зал судових засідань, комп’ютерні класи, локальні комп’ютерні мережі в усіх класах, нелімітоване цілодобове підключення до мережі INTERNET, що дає можливість доступу  викладачів і студентів до INTERNET як джерела інформації. Інститут має власну бібліотеку (21 тис. прим.). Працює факс, ксерокс, сканери, сформована бібліотека електронних видань МАУП.

В  користуванні інституту  два читальних зали для студентів (загалом на 140 посадкових місць) та читальний зал для викладачів. Працює електронний читальний зал.

В розпорядженні інституту актовий зал, два спортивних зали, їдальня на 100 посадкових місць, медпункт, гуртожиток.

Навчальний, методичний, науковий процеси в Черкаському інституті МАУП забезпечують високопрофесійні фахівці. Так на сьогодні в інституті працює три кафедри, з яких дві випускові. 69 % викладачів інституту мають наукові ступені й вчені звання.

Науково-педагогічний персонал складається з 36 викладачів, серед яких доктори наук, професори - 4,  кандидати наук, доценти - 21.

Заслуговує на увагу і те, що найбільш обдаровані випускники Черкаського інституту МАУП залишаються працювати в інституті та продовжують навчання в аспірантурі.

Черкаський інститут велику увагу приділяє формуванню високої громадянської позиції майбутнього фахівця, свідомого будівничого власної держави України. Виховний процес здійснюється згідно з концепцією виховної роботи та Кодексу честі МАУП.

З 2008 року на базі Черкаського інституту розпочав роботу підрозділ Телеуніверситету МАУП, в якому за дистанційною формою навчання з використанням Інтернет технологій навчаються студенти з 5-ти спеціальностей:

Маркетинг, Менеджмент, Облік і аудит, Фінанси, Правознавство.

В   грудні  2012  року   Черкаському   інституту  виповнюється   14 років. За останній час діяльність Черкаського інституту МАУП набула широкого розголосу в регіоні. За цей проміжок часу інститут підготував понад 635 бакалаврів, 1256 спеціалістів – це конкурентоспроможні фахівці з менеджменту, фінансів, права.

Очолює інститут Зажирко Микола Петрович, кандидат психологічних наук, доцент, почесний професор та член-кореспондент МКА, заслужений працівник освіти України.

Заступник директора  з навчально-методичної роботи – Павленко Леоліна Миколаївна, доктор філософії в галузі управління людськими ресурсами

Завідувачі кафедр:

  • Кафедра гуманітарних, соціально-економічних дисциплін та українознавства – к.п.н., доцент Деркач Жанна Владиславівна;
  • Кафедра права – к.ю.н. Колісник Артем Семенович;
  • Кафедра фінансів та економічних дисциплін – к.е.н. Сучкова Олена Дмитрівна.
© Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП)