ВКонтакте   Facebook


ПРО ІНСТИТУТ

АБІТУРІЄНТУ


Загальна інформація про Черкаський інститут
Міжрегіональної Академії управління персоналом

Черкаський відокремлений структурний підрозділ Міжрегіональної Академії управління персоналом розпочав свою діяльність в грудні 1998 р. Спочатку як Регіональний навчально-консультаційний центр відкритої освіти, з серпня 1999 р. - як Черкаська філія МАУП, а з січня 2006 року - як Черкаський інститут МАУП.

Першими студентами стали випускники Черкаського кооперативного економіко-правового коледжу, які отримали змогу продовжити навчання за інтегрованими навчальними планами.

В 2010 році Черкаський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом відмітив своє дванадцятиріччя.

Інститут в користуванні має необхідну навчально-матеріальну базу. Це аудиторії, лабораторії, кабінети окремих галузей права, зал судових засідань, комп'ютерні класи, локальні комп'ютерні мережі в усіх класах, не лімітоване цілодобове підключення до мережі INTERNET, що дає можливість доступу викладачів і студентів до INTERNET як джерела інформації. Інститут має  власну бібліотеку понад 21 тис. примірників. Сформована бібліотека електронних  видань МАУП.

В користуванні інституту читальні зали для студентів та електронний читальний зал.

Навчальний, методичний, науковий процеси в Черкаському інституті МАУП забезпечують високопрофесійні фахівці. Так на сьогодні в інституті працює чотири кафедри, з яких три випускові. 65% викладачів інституту мають наукові ступені й вчені звання.                                                                                                                            
Серйозним завданням інституту є підготовка власних наукових кадрів. Постійно певна кількість фахівців працюють над підготовкою докторських та кандидатських дисертацій. Щорічно захищається 1-2 викладача.

Заслуговує на увагу і те, що найбільш обдаровані випускники Черкаського інституту МАУП залишаються працювати в інституті та продовжують навчання в аспірантурі та успішно захищаються.

Надруковані збірники матеріалів дослідницької роботи викладачів: "Духовна і політична культура у контексті громадянського суспільства", "Стратегії підвищення конкурентоспроможності вищої освіти України", "Фінансово-економічні проблеми розвитку економіки України в світлі глобальних проблем сучасності", "Сучасні проблеми розбудови правової держави і громадянського суспільства в Україні", "Громадянське суспільство України у площині економічного, правового, політичного та духовного розвитку".

В інституті існує система навчально-наукової роботи. Щороку велика кількість студентів беруть участь у різноманітних конкурсах, олімпіадах, диспутах, працюють в секціях студентського наукового товариства. Кращі доповіді заслуховуються на студентських конференціях, публікуються. Щорічно проводиться щонайменше 4-5 студентських науково-практичних конференцій, видаються збірники студентських робіт.

Черкаський інститут велику увагу приділяє формуванню високої громадянської позиції майбутнього фахівця, свідомого будівничого власної держави України. Виховний процес здійснюється згідно з Концепцією виховної роботи та Кодексу часті МАУП.

В основу системи виховання студентів інституту покладається національна ідея, що забезпечує формування відповідної життєвої позиції людини, становлення її як особистості, як громадянина і патріота своєї держави.

Завдяки проведенню змістовної виховної роботи відбувається становлення високих духовних ідеалів студентів інституту, надається допомога у самовихованні, самовизначенні, моральному самовдосконаленні, освоєнні соціального досвіду.

Студентство в усі часи виступало своєрідним барометром соціально-економічного та політичного стану суспільства, саме тому велике значення надається в інституті студентському самоврядуванню. Головою студентського деканату був студент-юрист, якого протягом 3-х років обирали членом Всеукраїнської студентської ради.

Кожен студент інституту має можливість проявити свої здібності в конкурсах: "Студентські перлини-тобі, Україно", "Студентська красуня", "Лицар інституту", дівчата та юнаки  неодноразово посідали призові місця в конкурсі на звання "Лицар МАУП'' та  "Міс МАУП".

Загін "Милосердя" - постійний гість з благодійними концертами у соціальних територіальних центрах, лікарнях, будинках для людей похилого віку. Традиційною в інституті стала акція "Подаруй посмішку дітям".

За 3-5 років студенти в інституті проходять шлях від невпевненої у собі молодої людини до конкурентоспроможного фахівця - професіонала, творчої особистості, здатної самостійно генерувати оригінальні ідеї та приймати сміливі рішення.

За 12 років інститут підготував понад 800 конкурентоспроможних фахівців з менеджменту, фінансів та  права.

Випускники Черкаського інституту МАУП гідно заявляють про себе, працюючи в держаних установах та організаціях різних форм власності міста, області, в столиці та в інших областях України.

Сьогодні Черкаський інститут МАУП знають в місті та області, авторитет його постійно зростає.

Очолює інститут Зажирко Микола Петрович, кандидат психологічних наук, доцент, почесний професор та член-кореспондент МКА, заслужений працівник освіти України.

© Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП)