ВКонтакте   Facebook


ПРО ІНСТИТУТ

АБІТУРІЄНТУ


Структура Черкаського інституту МАУП

Очолює інститут Зажирко Микола Петрович, кандидат психологічних наук, доцент, почесний професор та член-кореспондент МКА, заслужений працівник освіти України.

Заступник директора  з навчально-методичної роботи – Павленко Леоліна Миколаївна, доктор філософії в галузі управління людськими ресурсами

Завідувачі кафедр:

  • Кафедра гуманітарних, соціально-економічних дисциплін та українознавства – к.п.н., доцент Деркач Жанна Владиславівна;
  • Кафедра права – к.ю.н. Колісник Артем Семенович;
  • Кафедра фінансів та економічних дисциплін – к.е.н. Сучкова Олена Дмитрівна.
Навчальний, методичний, науковий процеси в Черкаському інституті МАУП забезпечують високопрофесійні фахівці. Так на сьогодні в інституті працює чотири кафедри, з яких три випускові. 65% викладачів інституту мають наукові ступені й вчені звання.

Серйозними завданнями інституту є підготовка власних наукових кадрів. Постійно певна кількість фахівців працюють над підготовкою докторських та кандидатських дисертацій. Щорічно захищається 1-2 викладача.

© Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП)